โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต)


วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ

ชั้น G โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต