กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยง 

*************************

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนในชุมชน เนื่องจากในช่วงนี้ของทุกปีอากาศมักจะเปลี่ยนแปลง ทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น

 

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เชื้อไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดได้ง่ายผ่านการไอจามรดกันและการสัมผัสเชื้อทางมือ ในแต่ละปีมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น

 

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 ก.ก

 

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตบริการ สามารถเข้ารับวัคซีนได้ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร076-358-888 สายด่วน 1131
ภาพกิจกรรม