วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสุจิรา  รองพล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบถุงผ้า จำนวน 153 ใบ ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน บริจาคโดย ชมรมงานหัตถกรรมภูเก็ต มอบถุงผ้าลดโลกร้อน ให้แก่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ในการนี้ ร่วมมอบถุงผ้าให้แก่ผู้ป่วย ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการใช้ถุงผ้า ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ พร้อมทั้งสร้างวินัยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคถุงผ้า เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยต่อไป โดยสามารถบริจาคมาที่ : ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชั้น G

หมายเลขโทรศัพท์ : 076-358-888
ภาพกิจกรรม