วันที่ 10/5/2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายช่วงฤดูฝน ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มาจากยุงลาย ณ ชุมชนหาดแสนสุข หมู่ 7 ต.รัษฎา

ภาพกิจกรรม