ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
คัดกรองมะเร็งลำไส้ให_๒๐๐๓๑๒_0010

     วันที่ 11 มีนาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ ให้กับประชาชนผู้ที่มีอายุ ปีขึ้นไป ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ตเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะเริ่มแรกได้ส่งผลให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายจากโรคสูง

ภาพกิจกรรม