วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รพ.อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยพยาบาล พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2562 พนักงานบริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า จำนวน 68 คน  ณ บริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า (สำนักงานใหญ่)

ทาง รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้บริการเพื่อตรวจเช็คสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมการบริการอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการตรวจสุขภาพ อาทิเช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอ็กซเรย์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน

หากบริษัท/ หน่วยงานใดที่มีความสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกหน่วยตรวจสุขภาพพนักงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888
ภาพกิจกรรม