เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)                 

  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น จัดให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต, การวัดค่าน้ำตาลในเลือด, วัดเส้นรอบเอว และรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ วินิจฉัยโดยแพทย์ จ่ายยา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและห่วงใยคนไข้รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงให้การแนะนำวิธีการดูแลตัวเองอย่างง่าย

ภาพกิจกรรม