วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จัดให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต การวัดค่าน้ำตาลในเลือด และการวัดเส้นรอบพุง และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโรคอ้วน และให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้อง ณ ชุมชนสะพานร่วม 2
ภาพกิจกรรม