วันที่ 11 เมษายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล และนพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น ถือเป็นโอกาสดีในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมา ให้ยังคงสืบสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป

ภาพกิจกรรม