เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางศุภวรรณ์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กวันแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมอบความสุขให้เด็กๆ แจกของขวัญและของรางวัล โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆ ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมปาลูกโป่ง เพื่อเสริมสร้างสมาธิ  พร้อมจัดพื้นที่ให้เด็ก ๆ สวมชุดคุณหมอและพยาบาล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก     

นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน นำโดย ทพญ.อ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล แผนกทันตกรรม                โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมมอบชุดแปรงสีฟันให้กับน้องๆหนูๆ ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันในครั้งนี้ด้วย
ภาพกิจกรรม