โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการคลินิกชุมชนหน้าเล
ข่าวคลินิกหน้าเล_๒๐๐๓๑๒_0004
วันที่ 12 มีนาคม 2563  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยพยาบาล,เวชกรรมสังคม,นักกายภาพบำบัด และฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการคลินิกชุมชนหน้าเล ให้กับประชาชน ณ ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบล รัษฎา อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต คลินิกหน้าเล ซึ่งเป็นการออกหน่วยให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง ให้แก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และไขมัน โดยดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนมีสุขภาพที่ดี สามารถสร้างเสริม ป้องกัน การรักษา ฟื้นฟู และควบคุมโรคได้ รวมถึงสามารถดูแลตนเองและมีคุณภาพชีวิตได้ต่อไป
ภาพกิจกรรม