วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ภาพกิจกรรม