เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งเป็นการจัดฝึกซ้อมเสมือนจริงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกฝนการรับสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสีย โดยการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ได้สมมติสถานการณ์เกิดวิสัยทัศน์ไม่ดีคลื่นลมแรง ทำให้นักท่องเที่ยวกว่า 30 ชีวิต หนีออกจากเรือกระโดดลงทะเลหนีตาย จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย  เจ้าหน้าที่ระดมทีมช่วยเหลือ ณ ท่าเรือรัษฎา และก่อนนำส่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ด้วย

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อให้บุคลากรเข้าใจแผนการตั้งรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาล ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเมื่อเกิดภาวะอุบัติภัยหมู่ เป็นการฝึกปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แล้ว เป็นการทดสอบความพร้อมของบุคลากร สถานที่ การเคลื่อนย้าย การติดต่อสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม