เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคผิวหนังเนื้อชา จังหวัดภูเก็ต โดยมีประชาชนในพื้นที่ ม.7 ต.รัษฎา และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดัน เพื่อป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนการเกิดโรค และผู้ที่มีโรคผิวหนัง เรื้อรังนานเกิน 3 เดือน มาตรวจคัดกรองโรคผิวหนัง พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันโรค และดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา ภูเก็ต
ภาพกิจกรรม