การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ ปีละ 1 ครั้ง สามารถยื่นเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562  ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลหลักได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

สิทธิพิเศษ

    – ห้องพักคู่พิเศษ โดยไม่มีส่วนเกิน

    – บริการคลินิกนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง

    – โปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี สำหรับผู้ประกันตน

วิธีการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562 สามารถทำได้ด้วยกัน 3 วิธี

    1. ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศไทย

    2. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

    3. ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect

    หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานพยาบาล หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888 สายด่วน 1131