โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงตรวจคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
IMG_2914

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยพยาบาลวิชาชีพ นำเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เข้าตรวจคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

ภาพกิจกรรม