วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation More Blood More Lives)” เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้รับโลหิตบริจาคจาก เจ้าหน้าที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต และประชาชนทั่วไป ณ หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ภาพกิจกรรม