วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต          โดยได้รับบริจาคโลหิตจากพนักงานและประชาชนทั่วไป เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

ภาพกิจกรรม