วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ” โดยได้รับโลหิตบริจาคจาก ผู้ใช้บริการ  แพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คน ณ หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  

ทั้งนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต, กระบี่, พังงา และจังหวัดชายฝั่งอันดามัน
ภาพกิจกรรม