วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจรักษาดูอาการของผู้ป่วย และให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดของเยี่ยม อาทิ แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 4 ราย

ภาพกิจกรรม