วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 รพ.อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล และนพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และเขต 11 สุราษฎร์ธานี นำโดย ศ.(พิเศษ) นพ.สมพรโพธินาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะจำนวน 55 ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้านการบริหารจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข ที่มีท้องถิ่นเป็นเจ้าของร่วมกับภาคีเครือข่าย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมเยี่ยมชมตามแผนกต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม