วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต, นางศุภวรรณ์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบถุงผ้า จำนวน 500 ใบ ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” มอบถุงผ้าเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน บริจาคโดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายพรรษิษฐ์  ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. และผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต มอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้


ในการนี้ ร่วมมอบถุงผ้าให้แก่ผู้ป่วย ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน และเป็นการส่งเสริมของผู้ป่วยในการใช้ถุงผ้า ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ พร้อมทั้งสร้างวินัยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพกิจกรรม