เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา  หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว จากคุณผจง ตันสุคตานนท์, คุณบุญยืน ตันสุคตานนท์ พร้อมครอบครัว เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ รพ.อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ รพ.อบจ.ภูเก็ต นำรถเข็นและพัดลมที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป และขอขอบคุณผู้บริจาคมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรม