วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง, นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย โครงการ Phuket Care ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจดูอาการของผู้ป่วย ให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการทรุดตัวของโรค และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบชุดของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 5 ราย
ภาพกิจกรรม