โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ซึ่งมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปีและเปิดให้เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกันตน ในเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่บริษัท/องค์กรของท่าน หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกันสังคม สายด่วน 1506

ภาพกิจกรรม