วันที่ 21 ตุลาคม 2562  โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) “วันพยาบาล”  นำโดย คุณสุจิรา รองพล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) และขอยึดมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ พยาบาลอาชีพที่ต้องเสียสละ ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยฟื้นฟูให้บุคคลเหล่านั้นกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังเดิมด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

วันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทย ที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง
ภาพกิจกรรม