เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นพ. ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะพยาบาล ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณและเชิดชูเกียรติพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พยาบาลผู้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น นางอรวรรณ ศรีสมุทร พยาบาลดีเด่น สาขาบริการ และนางกรรรณ พินธุ พยาบาลดีเด่น สาขาวิชาการ  โดยเข้ารับโล่จาก นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
ภาพกิจกรรม