7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยกับทุกเพศทุกวัย และเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอาการไข้ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน

1. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

4. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7. โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ทั้งนี้ประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่หน่อยบริการรัฐและเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตบริการ สามารถเข้ารับวัคซีนได้ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888 สายด่วน 1131

ภาพกิจกรรม