วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากเงินทำบุญช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จำนวน 48,599 บาท จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)โดยคุณมีศักดิ์ แซ่ก๊ก ผู้จัดการเขตพิเศษ, คุณนันทิยา นวลมะโน ผู้จัดการเขตพิเศษ พร้อมด้วยผู้จัดการเขตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มอบเงิน                          ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม