เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำนวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การลงพื้นที่ครั้งนี้ทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจรักษาดูอาการของผู้ป่วย ให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย และให้กำลังใจพร้อมมอบชุดของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วย อาทิ แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 6 ราย

ภาพกิจกรรม