วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย โครงการ Phuket Care ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต                                                
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางนายแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจดูอาการของผู้ป่วยและให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดของเยี่ยม อาทิ แพมเพิส แผ่นรองซับ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 6 ราย

ภาพกิจกรรม