ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดำเนินงานโครงการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร การให้บริการความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย และสร้างฐานข้อมูล สนับสนุนการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารกับผู้ปกครอง บริการใหม่ที่จะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนลูกอายุครบ 6ปี โดยมีทั้งข้อความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ ที่เหมาะสมกับอายุของเด็ก ส่งให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกวันค่ะ

++ขอเชิญชวนหญฺิงตั้งครรภ์ หลังคลอด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สามารถลงทะเบียนรับข้อมูล โดยแสกน QR Code หรือพิมพ์คำว่า ” 9 ย่างเพื่อสร้างลูก” ในช่องค้นหาใน Facebook Messenger ผ่านมือถือฟรี ++

ภาพกิจกรรม