วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ แบ่งกลุ่มออกสำรวจบ้านทุกหลังในชุมชน  ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาวะอนามัยให้กับชุมชน และเป็นการยับยั้งโรคไข้เลือดออก ที่มียุงเป็นพาหนะในการแพร่เชื้อโรค


โดยรณรงค์ให้ทุกบ้านปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บขยะเศษภาชนะขังน้ำ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก เก็บน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด 5 ป. คือ ปิดภาชนะน้ำขัง ปล่อยปลากินลูกน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ 1 ข. คือ ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก


หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888 สายด่วน 1131
ภาพกิจกรรม