เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ซอยร่วมน้ำใจ ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888  สายด่วน 1131
ภาพกิจกรรม