เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริเวณอาคารหอพัก ชั้น 5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รู้ถึงความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง โดยสมมุติเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณอาคารหอพัก ชั้น 5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยนายไฟรัช จิวหลิ่น เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้และให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเกิดเพลิงลุกไหม้ วิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ การดับเพลิงที่ลุกไหม้ เริ่มปฏิบัติการฝึกซ้อม จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุไฟไหม้ เริ่มปฏิบัติการฝึกซ้อม การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ การดับเพลิงที่ลุกไหม้ การเข้าดับเพลิงเบื้องต้น เปิดสัญญาณเตือนภัย แจ้งทีมดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง ตรวจสอบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คัดแยกผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

เนื่องจากปัญหาไฟไหม้จัดเป็นปัญหาที่อันตรายร้ายแรงทุก เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้น ย่อมมีความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุ่นแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเมื่อไฟไหม้เป็นเหตุต้องมีการเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ การซ้อมหนีไฟ หรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน
ภาพกิจกรรม