วันที่ 31 ต.ค.2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกและเก็บขยะ ตามมาตรการ  “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และแจกทรายอะเบทให้กับ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา


หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888 สายด่วน 1131
ภาพกิจกรรม