วันที่ 1 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ บริษัท Andakira Group จำกัด จัดมอบ Face Shield จำนวน 50 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย