วันที่ 1 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ร้าน Sino Cafe จัดมอบ Face Shield จำนวน 50 ชิ้น และเครื่องดื่ม จำนวน 50 ขวด ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย