โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
100965304

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณ คุณชญาดา ปรีชากูลย์ (ทีมชุมพร-สุราษฎร์ธานี) มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ เครื่องดื่ม แชมพู สบู่ แป้ง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

 

ภาพกิจกรรม