โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณ นายอดุลย์ศักดิ์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ และนางบุญนำ ศักดิ์จิรพาพงษ์ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทพร้อมหูฟังแพทย์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 3,900 บาท และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,450 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ภาพกิจกรรม