2 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ คุณจ๊ะขนุน จัดมอบผลไม้ (มะม่วง) จำนวน 1 ลัง ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย