2 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ คุณธำรง ตันนิวิรัช จัดมอบอาหารกล่อง จำนวน 15 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย