2 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลสนาม จัดมอบ กล่องอะคริลิกทำหัตถการ จำนวน 2 กล่อง และรองเท้าบู๊ท จำนวน 20 คู่ ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย