วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบ คลอรีนน้ำ จำนวน 50 แกลลอน จากนายจตุพันธ์ จั่นจตุรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอะตอม เคมเทค จำกัด และพนักงานบริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย