โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

S__31940621

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบอาหรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ประกอบด้วย
1.คุณสุวคนธ์ ทองเพ็ชร มอบ เสื้อกันฝนพร้อมเจลล้างมือ และขนม
2.ครอบครัวศรีมงคลกุลและเพื่อน มอบ ชุด PPE
3.คุณวันวิสา อรุณโชติ มอบ Mask ผ้า 2 ชิ้น Surgical mask 10 ชิ้น
4.บริษัท ท่าเรือน้ำลึก จำกัด มอบ รองเท้าบู๊ท
5.อาสาดุสิต มอบ Mask N95 จำนวน 20 ชิ้น, ชุด PPE จำนวน 15 ชุด และ Face Shields จำนวน 10 ชิ้น
6.เภสัชกรหญิง พรพิมล ดำมี มอบ Face Shields จำนวน 12 ชิ้น

ภาพกิจกรรม