โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

148206

วันที่ 7 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบอาหารจากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ประกอบด้วย
1.ครัวเขาขาดเรือนทะเล มอบ อาหารกล่อง 50 กล่อง
2.มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหินภูเก็ต มอบ อาหารกล่อง 40 กล่อง

ภาพกิจกรรม