โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19
146092

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

วันที่ 3 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดภูเก็ต ที่มอบอาหารกล่อง เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ ประกอบด้วย
1.โรงทานลูกหลานยายคลาด เลื่อนราม มอบ อาหารกล่อง 50 กล่อง
2.ครัวเขาขาดเรือนทะเล มอบ อาหารกล่อง 50 กล่อง
3.มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหินภูเก็ต มอบ อาหารกล่อง 50 กล่อง
4.ร้านจ๊ะขนุนเครื่องแกง มอบ อาหารกล่อง 100 กล่อง

ภาพกิจกรรม