โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
2

วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก คุณกนก สัตยพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและพัฒนาโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบตู้ความดันบวก Positive Pressure Room เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่ง ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย จากการติดเชื้อระหว่างการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

 

ภาพกิจกรรม