โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
8

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ เกลือเคยภูเก็ต by หลาย หลาย ได้มอบมะม่วง เกลือเคยภูเก็ต จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานสถานการณ์โควิด-19

 

ภาพกิจกรรม