โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
S__4825127

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE จำนวน 60 ชุด จาก พล.ต.ต.กำพล กุศลสถาพร (ผู้บังคับการกองบินตำรวจ) เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ไว้ใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ภาพกิจกรรม